Skip to main content

Positieve PREZO eindaudit VV&T

Met trots delen wij de resultaten van de recente eindaudit uitgevoerd door Stichting Perspekt bij de Saamborgh locaties Rijnzicht (Tolkamer), Westerstaete en Wilgenpas (beide Westervoort). Deze audit is gericht op het PREZO VV&T 2017 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. PREZO is een kwaliteitssysteem voor de verpleging, verzorging en thuiszorg, hulp in de huishouding, hospicezorg en dementie op jonge leeftijd.

Onafhankelijke beoordeling

Stichting Perspekt heeft met de eindaudit een onafhankelijke beoordeling gegeven over de kwaliteit van zorg en ondernemerschap binnen Saamborgh, bij de locaties Rijnzicht, Westerstaete en Wilgenpas. De audit biedt niet alleen een onafhankelijk oordeel maar geeft waar nodig ontwikkelingsgerichte informatie en concrete handvatten voor verbetering.

Topprestaties 3 uit 3

Saamborgh is in het bezit van een PREZO VV&T 2017 keurmerk. Na de tussentijdse audit in 2022 hebben we concrete stappen ondernomen om de kwaliteit nog verder te verbeteren. De eindaudit was een kans om te laten zien dat we aan de eisen van het PREZO keurmerk voldoen. Tijdens de eindaudit lag de focus vooral op de voortgang van eerder geformuleerde aandachtspunten en op de individuele zorg op de locaties Rijnzicht, Westerstaete en Wilgenpas. De prestaties onder de pijlers Persoongerichte zorg, Communicatie en informatie en Cliëntveiligheid waren van essentieel belang, en Saamborgh heeft alle 3 de prestaties behaald.

Complimenten

We zijn ontzettend blij met de complimenten die we hebben ontvangen voor de toewijding waarmee we de aandachtspunten uit de eerdere audit hebben aangepakt en dat we ons zijn blijven ontwikkelen. Saamborgh kenmerkt zich als een lerende organisatie waar aandachtspunten en/of aanbevelingen door iedereen binnen de organisatie worden opgepakt. De auditor merkte onder andere op dat de onderlinge samenwerking, het methodisch werken en het eenduidig werken binnen Saamborgh is verbeterd.

Ook in de toekomst blijven we ons inzetten voor de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn binnen onze organisatie.