Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe.

Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Een cliëntondersteuner denkt met u mee

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een vertrouwd aanspreekpunt

Wilt u meer informatie over het inschakelen van een cliëntondersteuner, dan komt u via onderstaande button op de juiste pagina van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.