Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Saamborgh - Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad van Saamborgh zet zich in voor het welzijn en de belangen van al onze cliënten en werkt samen met ons om de zorg die we bieden voortdurend te verbeteren. De raad bestaat uit betrokken vertegenwoordigers, waaronder familieleden, naastbetrokkenen en mantelzorgers.

Wat is het doel van de cliëntenraad?

De centrale cliëntenraad is opgericht in 2021, en bestaat uit familieleden van bewoners van verschillende Saamborgh locaties. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Met als doel een optimale kwaliteit van leven en wonen bij Saamborgh.

Leden centrale cliëntenraad

 • Laetitia Simonis (voorzitter)
 • Andrea Landeweer
 • Hannah van Leeuwen
 • Mathilde Kuiper

Als cliëntenraad geloven we in de kracht van samenwerking en transparantie. We zullen regelmatig met bewoners en hun familieleden in gesprek gaan om hun feedback en ideeën te verzamelen. Door onze inspanningen streven we naar een ouderen woonzorgorganisatie waarin bewoners zich gerespecteerd, gewaardeerd en ondersteund voelen in hun streven naar een vervuld en gelukkig leven.

Heeft u een vraag? Stuur dan de cliëntenraad een bericht via ccr@saamborgh.nl

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de cliëntenraad zijn:

 • Belangenbehartiging: We zullen de belangen van alle bewoners actief behartigen en ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord bij belangrijke beslissingen die van invloed zijn op hun leven binnen de woonzorgorganisatie.
 • Kwaliteit van zorg: We zetten ons in voor het bevorderen van een hoogwaardige zorg- en dienstverlening die aansluit bij de individuele behoeften en wensen van de bewoners. We zullen actief samenwerken met de woonzorgorganisatie om de zorg continu te verbeteren.
 • Leefomgeving: We streven naar een veilige, comfortabele en stimulerende leefomgeving waarin bewoners zich thuis voelen en hun autonomie wordt gerespecteerd.
 • Participatie: We willen bewoners aanmoedigen en ondersteunen om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven binnen de woonzorgorganisatie en daarbuiten, als ze dat wensen.
 • Samenwerking: We zullen nauw samenwerken met de woonzorgorganisatie, het management en andere belanghebbenden om gezamenlijke doelen te bereiken en constructieve oplossingen te vinden voor uitdagingen.

Onze taken en verantwoordelijkheden

De Cliëntenraad vervult een essentiële rol binnen onze zorgorganisatie en heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden:

 • Vertegenwoordiging van cliëntenbelangen: De cliëntenraad is er om op te komen voor de collectieve belangen van de cliënten, waarbij de cliëntenraad ervoor zorgt dat de stemmen van de cliënten worden gehoord en gerespecteerd.
 • Zorgverbetering: De cliëntenraad denkt actief mee over hoe de zorgverlening kan worden verbeterd. Door inzicht te krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van cliënten, kunnen ze waardevolle feedback en suggesties aanbieden om de kwaliteit van de zorg te verhogen.
 • Monitoring van kwaliteit: De cliëntenraad houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg die wordt verleend. Door regelmatig te evalueren of de zorg voldoet aan de verwachtingen en normen, kan de cliëntenraad bijdragen aan continue verbeteringen in het zorgproces. Denk daarbij aan het evalueren en geven van feedback over verschillende aspecten, zoals maaltijden, activiteitenprogramma’s, veiligheid en hygiëne.
 • Samenwerking en communicatie: De cliëntenraad fungeert als een brug tussen Saamborgh en de cliënten. Ze bevorderen open communicatie en samenwerking, waardoor een dialoog ontstaat die zowel de zorgaanbieders als de cliënten ten goede komt.
 • Klankbord en (gevraagd/ongevraagd) advies: Saamborgh kan de cliëntenraad raadplegen bij het nemen van beslissingen die direct invloed hebben op de zorgverlening. De cliëntenraad kan waardevolle inzichten bieden vanuit het perspectief van de cliënten. Vanuit de cliëntenraad kan ook gevraagd of ongevraagd advies komen aan de directie van Saamborgh. Dit advies is gebaseerd op de input en feedback die zij (mede) ontvangen van bewoners en hun naasten.
 • Signalering van knelpunten: De cliëntenraad fungeert als de “ogen en oren” van de organisatie. Als zij knelpunten signaleren, gaan zij hierover in gesprek met de directie en werken zij samen aan mogelijke oplossingen.

Wij horen graag van u

Wij kijken ernaar uit om van u te horen en uw waardevolle inzichten te ontvangen. Samen kunnen we bouwen aan de beste zorgervaring voor u en alle andere cliënten binnen onze instelling. Stuur een bericht naar: ccr@saamborgh.nl.

Een uitgebreidere uitleg over de rechten van een cliëntenraad vindt u op de Rijksoverheid-website: Medezeggenschap cliënten in de zorg
De cliëntenraad maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten en resultaten.

De raad behandelt geen individuele klachten. Heeft u een klacht? Daarvoor heeft Saamborgh een aparte klachtenregeling. Neem bij een klacht altijd contact op met de locatiemanager.