Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Zorg nodig?

Merkt u dat u (blijvende) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een beperking of ouderdom. Dan kunt u aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er om mensen te helpen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Aanvragen vergoeding zorg

Om vergoeding te krijgen voor zorg vanuit de Wlz, kunt u of uw familie/mantelzorgen of zorgaanbieder een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eigen bijdrage

U betaalt een deel zelf: de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent maandelijks het bedrag dat u moet betalen op basis van uw persoonlijke situatie.

Instanties

We begrijpen dat het aanvragen van zorg best ingewikkeld is. De Wlz-zorg wordt vergoed (betaald) door de overheid en uitgevoerd door zorgaanbieders. Als u zorg vergoed krijgt via de Wlz, krijgt u te maken met verschillende instanties:

Deze instanties werken samen om ervoor te zorgen dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt binnen de Wlz. Ze kunnen u helpen bij het aanvragen, het regelen van zorg en het beantwoorden van vragen.

Hoe vraagt u een indicatie aan?

Hieronder leest u stap voor stap, hoe u een indicatie voor zorg aanvraagt vanuit de Wlz:

U doet een aanvraag voor Wlz bij het CIZ.
Het CIZ bekijkt of u recht heeft op zorg vanuit de Wlz.
Saamborgh Icoon passievolle medewerkers
U krijgt een indicatie van het CIZ.
Het CIZ geeft indicatie door aan het zorgkantoor van uw regio.
Saamborgh Icoon Warm Thuis
De indicatie wordt aan de zorgaanbieder (Saamborgh) toegekend.
Saamborgh Icoon Liefdevolle Zorg
Het zorgkantoor regelt passende zorg voor u.
Het zorgkantoor betaalt Saamborgh vanuit uw indicatie (Wlz).

Als u hulp nodig heeft bij uw Wlz-aanvraag, dan helpen wij u natuurlijk graag. Neem contact op met de locatiemanager of de coördinerend verpleegkundige van de locatie waar u wil wonen.

Meer informatie over Wlz

In het filmpje van het CIZ krijgt u meer uitleg over de Wlz en hoe u een indicatie kunt aanvragen.