Saamborgh dynamisch

Specialist Ouderengeneeskunde

Bij Saamborgh hebben wij een eigen Specialist Ouderengeeskunde in dienst die de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners als belangrijke waarden beschouwt. Hij behandelt en begeleidt onze bewoners bij de aandoeningen die vaak bij het proces van ouder worden horen, zoals dementie, Parkinson, maar ook hartfalen of psychische problemen. 

Een fijn contactpersoon

Hij biedt een luisterend oor aan bewoners en familieleden, geeft advies en respecteert de wensen van ieder. Alles met het doel om de kwaliteit van leven van ouderen te behouden of te verbeteren. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde palliatieve en terminale medische zorg verlenen en de comfort aan de bewoner bieden die in deze levensfase nodig is.

Zorgplan op maat

In nauw contact met familieleden, mantelzorgers en zorgverleners worden de wensen en mogelijkheden van de ouderen in kaart gebracht en adviseert de specialist ouderengeneeskunde over zorg en behandeling op de korte en lange termijn.

Even voorstellen. Louis Hahn.

Louis Hahn is gespecialiseerd in de zorg rondom kwetsbare ouderen. Louis focust  zich onder meer op de Wet Zorg en Dwang, treedt als medisch adviseur op en speelt een grote rol in de scholing van onze medewerkers.

“Saamborgh heeft een prachtige visie over hoe de beste ouderenzorg geleverd kan worden. Altijd met de wensen van de bewoners en familieleden als leidraad en belangrijkste graadmeter. Door de groei en de meerdere locaties verspreid over Nederland, kunnen we ons nu gaan concentreren op locatie-overstijgend beleid.”