Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven voor ouderen is een van de belangrijkste aandachtspunten bij Saamborgh. Een comfortabel en veilig leven leiden en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dit betekent dat er niet alleen aandacht moet worden besteed aan de lichamelijke gezondheid, maar ook aan de geestelijke gezondheid, sociale interacties en dagelijkse activiteiten van de ouderen.

Ouderen worden betrokken bij het bepalen van hun eigen zorgplan en er aandacht is voor individuele wensen en behoeften. Dit draagt bij aan een gevoel van controle en zelfstandigheid, wat belangrijk is voor het welzijn van ouderen.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de medische zorg voor ouderen, inclusief de behandeling van complexe medische aandoeningen die vaak voorkomen bij oudere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde is geschoold in het omgaan met complexe en meervoudige gezondheidsproblemen bij ouderen, waaronder neurologische aandoeningen, dementie, problemen met het bewegingsapparaat en chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. De specialist ouderengeneeskunde geeft ook advies aan andere zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuisartsen, over de beste aanpak voor de behandeling van oudere patiënten met complexe gezondheidsproblemen.

Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van de bewoner zijn de belangrijkste uitgangspunten in het werk van de specialist ouderengeneeskunde. Zij biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de bewoner.

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt bewoners met een complexe zorgproblematiek. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Welke mogelijkheden heeft iemand nog om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen?

De best passende medische zorg

In nauw contact met familieleden, mantelzorgers en zorgverleners, bekijkt de arts wat de best passende medische zorg is voor de bewoner. De huisarts is de hoofdbehandelaar, de specialist ouderengeneeskunde heeft een adviserende rol. Ze adviseert en overlegt met de huisarts over de medische zorg van de bewoners. Als dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de bewoner over de langere termijn. Dit heet ook wel advance care planning. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de bewoner om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? Wat is voor de bewoner belangrijk? En welke medische én aanvullende multidisciplinaire behandeling is mogelijk én past daarbij het beste?

Even voorstellen. Evelyn Lemmens

Evelyn kijkt als specialist ouderengeneeskunde met een medische, maar vooral met een menselijke bril. Ze wil graag ouderen en hun omgeving hulp bieden bij alle vragen en dilemma’s die langskomen. Want met minder zorgen blijft er meer energie over voor mooie momenten.