Saamborgh dynamisch

Over Saamborgh - Kosten

Saamborgh is ontstaan vanuit het idee dat iedere zorgbehoevende oudere recht heeft op een fijn nieuw (t)huis met 24-uurszorg, ongeacht het vermogen van de bewoner. Daarom bieden wij diverse woonmogelijkheden aan en verschilt dit per locatie.

Zo hebben wij woonzorglocaties in de vrije sector en bieden wij sociale huurwoningen aan waarbij u zelfstandig een appartement huurt en een diensten- en zorgovereenkomst met Saamborgh aangaat. Aan onze dienstverlening verandert echter niets, die is op iedere locatie van dezelfde hoge kwaliteit.

Sociale huurwoningen

Op de locatiepagina’s kunt u lezen of de appartementen in de vrije sector worden aangeboden of dat het sociale huurwoningen zijn waarvoor u in aanmerking moet komen volgens de wettelijke eisen rondom een maximum huishoudinkomen.

Bekijk alle locaties

De zorgindicatie

Voor wonen op een van onze locaties is een zorgindicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Vanaf een zorgprofiel – voorheen zorgzwaartepakket – 4 kunnen bewoners bij ons komen wonen.

De inhoudelijke invulling van de zorguren wordt aan de hand van uw indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)vastgelegd. Heeft u nog geen indicatie, dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

Kosten voor deze locatie

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is gekoppeld aan het volledig pakket thuis (vpt). Het CAK heeft bepaald dat uw eigen bijdrage in 2021 minimaal €171,40 per maand en maximaal €899,80 per maand is. Omdat u een woonruimte huurt bij Saamborgh, ontvangt u het lage tarief, dit in tegenstelling tot een verpleeghuis. De hoge eigen bijdrage bij (reguliere) verpleeghuizen kent een maximum van €2469,20 per maand in 2021.

Volledig pakket thuis

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een zorgpakket voor mensen met een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Saamborgh is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de bewoners.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen bewoners of hun naasten zelf de zorg.

Met dit budget huurt u zelf de zorgverleners in, bepaalt u waar, wanneer en hoe u geholpen wordt en koopt u zelf voorzieningen in, denk hierbij bijvoorbeeld aan een rolstoel.

PGB aanvragen

De mogelijkheden

  • Een pgb voor maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee inkopen.
  • Een pgb voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit pgb kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  • Een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.

Wilt u meer weten over het inzetten van een persoonsgebonden budget, dan verwijzen wij u graag naar www.pgb.nl

Huur appartement

Voor het huren van uw woonruimte betaalt u woon- en servicekosten. Deze kosten zijn voor eigen rekening. De bedragen voor het huren van een woonruimte liggen tussen de €633,25  en € 3.500,- per maand.

Het uiteindelijke bedrag hangt af van de locatie, de grootte, de ligging én of het appartement in de vrije sector valt of een sociale huurwoning is. U kunt dit per locatie terugvinden op de locatiepagina.

Servicekosten

De servicekosten zijn opgedeeld in vaste en aanvullende kosten. Onze relatiebeheerder of locatiemanagers kunnen de servicekosten persoonlijk aan u toelichten.