Skip to main content
Saamborgh dynamisch

De kosten

Wonen en zorg goed geregeld! Wij bieden u het beste van twee werelden: Wonen en Zorg. Zoals onze naam al zegt, geloven we in ‘samen en geborgenheid’. Saamborgh bestaat dus uit twee zusterorganisaties: Saamborgh Wonen én Saamborgh Zorg.

Bij Saamborgh huurt u een appartement via Saamborgh Wonen. Daarnaast sluit u een dienstverleningsovereenkomst af met Saamborgh Zorg. Zo kunt u prettig en veilig wonen in het comfort en de privacy van uw eigen appartement met thuiszorg én het veilige idee van 24 uur zorg nabij.

De zorgindicatie

Voor wonen op een van onze locaties is een zorgindicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Vanaf een zorgprofiel 4 – voorheen zorgzwaartepakket – kunnen bewoners bij ons komen wonen.

Zorgkosten worden gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is gekoppeld aan het volledig pakket thuis (vpt).

De inhoudelijke invulling van de zorguren wordt aan de hand van uw indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)vastgelegd. Heeft u nog geen indicatie, dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

Eigen bijdrage zorg

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is gekoppeld aan het volledig pakket thuis (vpt).

Het CAK heeft bepaald dat uw eigen bijdrage in 2024 minimaal € 200,40 per maand en maximaal € 1.052,20 per maand is. 

Volledig pakket thuis

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een zorgpakket voor mensen met een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Saamborgh is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de bewoners.

Bekijk de zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen bewoners of hun naasten zelf de zorg.

Met dit budget huurt u zelf de zorgverleners in, bepaalt u waar, wanneer en hoe u geholpen wordt en koopt u zelf voorzieningen in, denk hierbij bijvoorbeeld aan een rolstoel.

PGB aanvragen

De mogelijkheden

  • Een pgb voor maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee inkopen.
  • Een pgb voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit pgb kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  • Een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.

Wilt u meer weten over het inzetten van een persoonsgebonden budget, dan verwijzen wij u graag naar www.pgb.nl

Huur appartement

Voor het huren van uw woonruimte betaalt u woon- en servicekosten. De bedragen voor het huren van een woonruimte liggen tussen de € 633,25  en € 2.150,- per maand. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de locatie, de grootte, de ligging én of het appartement in de vrije sector valt of een sociale huurwoning is.

Sociale huurwoningen

Op de locatie pagina’s kunt u lezen of de appartementen in de vrije sector worden aangeboden of dat het sociale huurwoningen zijn. Voor een sociale huurwoning kunt u in aanmerking komen als u voldoet aan de wettelijke eisen rondom een maximum huishoudinkomen.