Saamborgh dynamisch

De veilige gedachte van 24 uur per dag zorg in nabijheid

Op onze locaties zijn bewoners verzekerd van 24 uur per dag zorg in nabijheid. Een geruststellende en veilige gedachte voor zowel bewoners, familieleden als zaakwaarnemers.

Het brede pakket aan zorg dat wij bieden is afgestemd op de geïndiceerde zorgbehoefte. Van huishoudelijke zorg tot en met intensieve verpleging is bij ons mogelijk. Alles wordt in nauw overleg met de bewoner, familieleden en zorgverleners afgestemd. De zorgbehoefte wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan. De inhoudelijke invulling van de zorguren heeft als basis uw CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg). Heeft u nog geen indicatie, dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

Saamborgh biedt zowel lichamelijke (somatische) zorg als zorg voor ouderen met geheugenproblemen.

Rondleiding aanvragen
Saamborgh Icoon 24 uur
24 uur per dag zorg in nabijheid
Gediplomeerd personeel
Saamborgh Icoon Liefdevolle Zorg
Liefdevolle zorg

Vast team per locatie

Op onze locaties werken we in de basis met een vast team van medewerkers. Vertrouwde gezichten zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoners en de kwaliteit van de zorg. Door oprechte aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers wordt een veilige en vertrouwde leefomgeving gecreëerd voor onze bewoners en familieleden.

Een vertrouwd aanspreekpunt

Iedere bewoner heeft een vast aanspreekpunt op de locatie. Een Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) of verpleegkundige die verantwoordelijk is voor alle zorginhoudelijke aspecten én contacten, zoals met de huisarts, specialisten, ziekenhuis en apotheek. Tegelijkertijd is de EVV-er ook het eerste aanspreekpunt voor de familie en zaakwaarnemers voor vragen, overleg en feedback.