Skip to main content
Saamborgh dynamisch

De veilige gedachte van 24 uur per dag zorg in nabijheid

Op onze locaties zijn bewoners verzekerd van 24 uur per dag zorg in nabijheid. Een geruststellende en veilige gedachte voor zowel bewoners, familieleden als zaakwaarnemers. Saamborgh biedt zowel lichamelijke (somatische) zorg als zorg voor ouderen met geheugenproblemen.

Het brede pakket aan zorg dat wij bieden is afgestemd op de geïndiceerde zorgbehoefte. Van huishoudelijke zorg tot en met intensieve verpleging is bij ons mogelijk. Alles wordt in nauw overleg met de bewoner, familieleden en zorgverleners afgestemd. De zorgbehoefte wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan. De inhoudelijke invulling van de zorguren heeft als basis uw CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg). Heeft u nog geen indicatie, dan kunnen wij u hierin ondersteunen. Lees hieronder over de zorg en hoe dit in Nederland geregeld is.

Saamborgh Icoon 24 uur
24 uur per dag zorg in nabijheid
Gediplomeerd personeel
Saamborgh Icoon Liefdevolle Zorg
Persoonsgerichte zorg

Zorg goed geregeld

Bij Saamborgh draait alles om het creëren van een zorgzame en ondersteunende omgeving waarin uw welzijn centraal staat. Wij begrijpen dat uw gezondheid en comfort van het grootste belang zijn, en daarom streven we ernaar om u de best mogelijke zorgervaring te bieden. Wilt u meer weten over zorg thuis, hoe de ouderenzorg geregeld is in Nederland, informatie over het aanvragen van zorg (Wlz-indicatie) of de eigen bijdrage, wij staan klaar om u te helpen.

Wat is Wlz?

De term Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is een Nederlandse wet die langdurige zorg regelt voor mensen met een chronische ziekte, beperking of ouderdomsproblemen. De Wlz biedt intensieve zorg en ondersteuning voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. De overheid financiert de Wlz. Als u blijvende zorg nodig heeft en aanspraak wilt maken op vergoeding vanuit de Wlz, kunt u meer informatie vinden op onze pagina Zorg aanvragen.

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over het onderwerp.