Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Thuis wonen met zorg

Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg, dit noemen ze ook wel een Wlz-indicatie, maar kunt u nog wel zelfstandig blijven wonen?

Dan komt u mogelijk in aanmerking om zorg in één van onze zorglocaties ontvangen.

Indicatiebesluit of zorgprofiel

In het indicatiebesluit staat welke zorgbehoefte u heeft. Dit wordt ook wel zorgprofiel genoemd. U vindt het zorgprofiel in het indicatiebesluit bij: soort zorg. Er zijn verschillende soorten zorgprofielen.

Zorgprofielen

Op onze locaties verlenen wij zorg aan ouderen met een zorgprofiel 4VV, 5VV of 6VV. Deze zorgprofielen vallen onder de sector Verpleging en verzorging (VV).

  • 4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • 5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (hiervoor is een diagnose noodzakelijk van een geriater)
  • 6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Soorten zorg thuis

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg? Dan heeft u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), recht op passende zorg in een zorginstelling of thuis. U heeft de vrijheid om te kiezen tussen thuis blijven wonen of verhuizen naar een zorginstelling.

Wat is 'thuis'?

  • een aanleunwoning
  • een aangepaste woning die voldoet aan uw behoeften
  • een ‘geclusterde’ woning, zoals bij Saamborgh

Leveringsvormen Wlz bij zorg thuis

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft verschillende leveringsvormen waarop ze zorg regelen voor ouderen en mensen die langdurige zorg nodig hebben. Deze leveringsvormen van zorg bieden hulp bij het wonen, de persoonlijke verzorging en medische zorg. De drie leveringsvormen van zorg binnen de Wlz zijn:

Volledig pakket thuis

(vpt)

Een volledig pakket thuis (vpt) is een zorgpakket speciaal voor mensen die thuis willen blijven wonen. De vpt is onderdeel van de Wlz.

Heeft u vpt? Dan woont u zelfstandig en betaalt u zelf voor uw huisvesting. Saamborgh is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de bewoners.

Brochure Volledig Pakket Thuis

Modulair pakket thuis

(mpt)

Het modulair pakket thuis (mpt) biedt de mogelijkheid om thuis te blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. Bij het mpt kunt u zelf de zorg en diensten selecteren die u nodig heeft en aanpassen aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Persoonsgebonden budget

(pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen bewoners of hun naasten zelf de zorg.

Met dit budget huurt u zelf de zorgverleners in, bepaalt u waar, wanneer en hoe u geholpen wordt en koopt u zelf voorzieningen in, denk hierbij bijvoorbeeld aan een rolstoel.

Pgb aanvragen

Het volledig pakket thuis (vpt) is de meest gebruikte leveringsvorm binnen Saamborgh.
Saamborgh is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg.

Bekijk de zorg- en dienstverleningsovereenkomsten per locatie

Welke zorg krijgt u?

Hieronder een overzicht van de verschillende zorg- en dienstverleningen die mogelijk zijn bij het ontvangen van zorg thuis, naar leveringsvorm:

Soorten zorg Volledig pakket thuis (vpt) Modulair pakket thuis (mpt) Persoonsgebonden budget (pgb)
Persoonlijke verzorging en verpleging
Begeleiding
Huishoudelijke hulp
Noodzakelijke geneeskundige of paramedische zorg
Verstrekken van maaltijden en drinken
Schoonmaken gemeenschappelijke ruimte
Logeeropvang