Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang beschermt sinds 2020 bewoners die niet zelf gekozen hebben voor zorg of opname. De rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie worden in de Wet Zorg en Dwang beschreven.

'Leven in vrijheid' als uitgangspunt

Bij Saamborgh nemen we ‘leven in vrijheid’ zoveel mogelijk als uitgangspunt.

Het recht op vrijheid is de basis. We denken in alternatieven voor vrijheidsbeperking. Toch kan het voorkomen dat er maatregelen getroffen worden die de vrijheid van onze bewoners beperken. We zullen altijd eerst naar alternatieven kijken.

In de ´Wet Zorg en Dwang´ zijn de rechten van onze bewoners vastgelegd.

De Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die de rechten beschermt van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen, zoals dementie. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat deze mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, maar tegelijkertijd hun vrijheid en autonomie behouden.

De Wzd bepaalt dat dwangmaatregelen alleen mogen worden toegepast als er geen andere mogelijkheden zijn om de persoon te helpen en als er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon zelf of zijn omgeving. Dwangmaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het toedienen van medicatie tegen de wil van de persoon, het beperken van bewegingsvrijheid of het afzonderen van de persoon.

De wet stelt strenge eisen aan het gebruik van dwang. Zo moet er altijd een zorgvuldige afweging worden gemaakt en moet er toestemming zijn van een onafhankelijke deskundige, zoals een arts. Bovendien moeten dwangmaatregelen zo kort mogelijk worden toegepast en regelmatig worden geëvalueerd.

De Wet zorg en dwang is bedoeld om de rechten en het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen te waarborgen. Het is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat zorg en dwang zorgvuldig worden afgewogen en dat de persoonlijke vrijheid en autonomie van de betrokkenen worden gerespecteerd.

Brochures over de Wet Zorg en Dwang

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang kan in onderstaande brochures van belangennetwerk KansPlus gevonden worden.

Brochure voor bewoners
Brochure voor familie
Brochure voor vertegenwoordigers
Brochure voor professionals

Vertrouwenspersoon

Binnen Saamborgh hebben we per regio een ‘vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang’ aangesteld om de veiligheid van onze bewoners te waarborgen. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Saamborgh.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, is partijdig aan de bewoner/vertegenwoordiger en kan adviseren en ondersteunen bij problemen of klachten. Uiteraard is dat wat besproken wordt vertrouwelijk.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Regio Twente

Margreet Rebers
Villa de la Porte (Almelo)

06 – 21 38 51  22
m.rebers@hetlsr.nl

Regio Flevoland en het Gooi

Marijke Meijer
Hoge Haeghe (Almere Buiten) en Reedewaard (Almere Haven)

06 – 36 07 46 48
m.meijer@zorgstem.nl

Regio Arnhem, Achterhoek

Marjon de Grave
De Wilgenpas en Westerstaete (Westervoort), Rijnzicht (Tolkamer), ‘t Brewinc Hof (Doetinchem), Huize Willibrordus (Ruurlo) en Hof van Waal (Tiel)

06 – 30 48 59 20
marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Heeft u een klacht?

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en horen graag wat goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Heeft u ideeën of feedback voor ons, dan ontvangen kunt u contact opnemen met de locatiemanager van uw locatie.