Saamborgh dynamisch

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang beschermt sinds 2020 bewoners die niet zelf gekozen hebben voor zorg of opname. De rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie worden in de Wet Zorg en Dwang beschreven.

Een veilige leefomgeving creëren is voor ons een van de belangrijkste dingen. Onze bewoners ondersteunen we zoveel mogelijk om hun eigen keuzes te kunnen blijven maken.

'Leven in vrijheid' als uitgangspunt

Bij Saamborgh nemen we ‘leven in vrijheid’ zoveel mogelijk als uitgangspunt.

Het recht op vrijheid is de basis. We denken in alternatieven voor vrijheidsbeperking. Toch kan het voorkomen dat er maatregelen getroffen worden die de vrijheid van onze bewoners beperken. We zullen altijd eerst naar alternatieven kijken.

In de ´Wet Zorg en Dwang´ zijn de rechten van onze bewoners vastgelegd.

Brochures over de Wet Zorg en Dwang

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang kan in onderstaande brochures van belangennetwerk KansPlus gevonden worden.

Brochure voor bewoners
Brochure voor familie
Brochure voor vertegenwoordigers
Brochure voor professionals

Vertrouwenspersoon

Binnen Saamborgh hebben we per regio een ‘vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang’ aangesteld om de veiligheid van onze bewoners te waarborgen. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Saamborgh.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, is partijdig aan de bewoner/vertegenwoordiger en kan adviseren en ondersteunen bij problemen of klachten. Uiteraard is dat wat besproken wordt vertrouwelijk.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Regio Twente

Steven Koerts
Villa Verde en Villa de la Porte (Almelo)
Cliëntenvertrouwenspersoon WZD

06 – 1106 4789
s.koerts@hetlsr.nl

Regio Flevoland en het Gooi

Ciska Appelman
Hoge Haeghe (Almere Buiten), Reedewaard (Almere Haven) en Sparrenheuvel (Bosch en Duin)

06 – 3607 4648
c.appelman@zorgstem.nl

Regio Arnhem, Achterhoek

Marjon de Grave
De Wilgenpas en Westerstaete (Westervoort), Rijnzicht (Tolkamer) en ‘t Brewinc Hof (Doetinchem)

06 – 3048 5920
marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Heeft u geen onvrijwillige zorg en een klacht?

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en horen graag wat goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Heeft u ideeën of feedback voor ons, dan ontvangen kunt u contact opnemen met de locatiemanager van uw locatie.