Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Saamborgh - Fijn wonen met zorg

Zorgorganisatie Saamborgh biedt zorg op maat voor ouderen in een kleinschalige setting. Het kan daarbij gaan om lichamelijke (somatische) zorg en zorg voor ouderen met geheugenproblemen (dementie). Saamborgh heeft 9 zorglocaties.

Hoogtepunten

1

2023

3e kwartaal 2023: Opening locatie Hof van Waal in Tiel
2

2023

2e kwartaal 2023: Opening locatie Huize Willibrordus in Ruurlo
3

2022

Begin 2022: Opening locatie Hoge Haeghe Almere Buiten
4

2021

September 2021: Opening locatie ’t Brewinc Hof in Doetinchem
5

2021

Januari 2021: De nieuwe naam Saamborgh wordt geïntroduceerd
6

2020

Lang Leve Thuis neemt ABC Zorgcomfort over met de locaties:
• De Wilgenpas in Westervoort
• Westerstaete in Westervoort
• Rijnzicht in Tolkamer
• Dagbesteding De Dorpsnoot in Loo
• Dagbesteding Het Theehuis in Westervoort
7

2019

Overname locatie Sparrenheuvel in Bosch en Duin
8

2018

Overname locatie Reedewaard in Almere
9

2017

In de zomer van 2017 ontstaat Lang Leve Thuis door de samenvoeging van de locaties Villa de la Porte, Villa Verde en 't Nieuwland in Almelo

Missie en Visie

Hier staan we voor (missie)

Goede zorg in de comfort van uw eigen woning

Dit betekent dat we ons werk zo organiseren dat we goede zorg verlenen en onze cliënten oprechte aandacht kunnen geven in de privacy en comfort van hun eigen woning. Onze zorg speelt in op de persoonlijke behoefte van onze cliënten in een veilige en gezellige woonomgeving. We zorgen ervoor dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg en welzijn bieden
aan onze cliënten. Zo kunnen cliënten prettig wonen met thuiszorg én het veilige idee van zorg in de buurt. Dankzij de samenwerking en betrokkenheid van het sociale netwerk van onze cliënten en onze zorgpartners kunnen wij de zorg en dienstverlening bieden die het beste past
bij elke cliënt. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zo gezond en vitaal mogelijk kan (blijven) wonen en leven zoals hij of zij dat graag wil, waar nodig met zorg of ondersteuning.

Hier gaan we voor (visie)

We bieden mensen thuis zorg waardoor ze zich prettig en veilig voelen en langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wij willen dat mensen die ouder worden langer zelfstandig thuis kunnen wonen en een waardevol leven kunnen blijven leiden met hun eigen wensen en voorkeuren.

Hierbij gaan we uit van de drie pijlers autonomie, betrokkenheid en competentie. Naast de drie pijlers leveren wij zorg vanuit het concept van positieve gezondheid, waarbij we niet alleen uit gaan van het behandelen van ziekten en problemen, maar kijken hoe men ondanks deze ziekten en problemen een betekenisvol leven kan leiden.

Organisatie

Op 1 juli 2017 hebben René Jansen en Gerwin Holland is Saamborgh opgericht. Wat in 2017 begon met 3 kleinschalige woonzorglocaties is medio 2022 uitgegroeid tot een organisatie met 9 bestaande locaties en 2 locaties in ontwikkeling. Saamborgh groeit snel en is in 2022 gesplitst in Saamborgh Zorg en Saamborgh Wonen.

Bestuur Saamborgh Zorg
Directeur Bestuurder Zorg Sylvia van de Beeten en Directeur Bestuurder Bedrijfsvoering Richard van Halen vormen samen het bestuur van Saamborgh Zorg.

Sylvia van de Beeten

Raad van Bestuur

Sylvia van de Beeten heeft een brede achtergrond in de zorg.
Ze is van huis uit verpleegkundige en werkt al ruim 20 jaar in eindverantwoordelijke managementfuncties binnen de ziekenhuiswereld en de ouderenzorg. Sylvia streeft naar een enthousiaste en positieve sfeer waarin iedereen maximaal gefaciliteerd wordt om zijn of haar rol goed uit te kunnen voeren. Ze gaat voor de beste zorg voor de bewoners vanuit betrokkenheid, vertrouwen en respect.

Richard van Halen

Directeur Bestuurder Bedrijfsvoering

Richard van Halen is een ervaren projectmanager en leidinggevende binnen de zorg en lokale overheid. Op het snijvlak van strategische en operationele zaken komt hij het beste tot zijn recht. Richard is opgeleid tot bedrijfskundige/organisatiekundige en heeft een brede kijk op dienstverlening en bedrijfsvoering.
Samen met collega’s lol hebben in het werk én doelen bereiken vanuit vertrouwen, transparantie en ‘afspraak is afspraak’ is zijn stelregel.

Bestuur Saamborgh Wonen
Saamborgh oprichters René Jansen en Gerwin Holland vormen het bestuur van Saamborgh Wonen.

Gerwen Holland Saamborgh

Gerwin Holland

oprichter en bestuurder

Gerwin Holland heeft een brede achtergrond in de financiële industrie. Hij heeft fiscale en financiële opleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft veel internationale ervaring opgedaan als investeerder in (zorg-) vastgoed en het analyseren van exploitaties en verschillende (zorg-)financieringen. Hij heeft gewerkt als Fiscalist bij PricewaterhouseCoopers in Nederland en Zwitserland en als investeerder bij PGGM. Als laatste was hij de Senior Investment Strategist bij Dream Global.

René Jansen Saamborgh

René Jansen

oprichter en bestuurder

Rene Jansen heeft een brede achtergrond en netwerk in de financiële sector. Hij heeft verschillende financiële- en managementopleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem (HAN). Binnen de bancaire sector heeft hij verschillende functies bekleed binnen het zakelijke en particuliere domein. Deze opgebouwde ervaringen op zowel senior managementlevel alsmede advisering binnen complexe vraagstukken worden gebruikt om Saamborgh aan te sturen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van Saamborgh houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de organisatie en de algemene gang van zaken conform de Governancecode Zorg 2022. Zij is de werkgever van het bestuur en fungeert tevens als sparringpartner en adviseur. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid deze 1x te verlengen.

De RvC bestaat momenteel uit 4 leden:

Wim Nijkamp, voorzitter van de RvC sinds 8 februari 2018

Hannie Treffers, lid met de portefeuille Kwaliteit van Zorg en Veiligheid, lid sinds 24 april 2019

Kitty Heusschen, lid met de portefeuille Human Resource, lid sinds 15 maart 2023

Rinke Wieggers, lid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën, lid sinds 7 april 2023