Saamborgh dynamisch

Over ons

Bij Saamborgh staan we iedere dag opnieuw stil bij de dingen die het dagelijks leven tot een mooi leven maken.

Bij ons vinden zorgbehoevende ouderen een nieuw thuis. Een huis waar het draait om oprechte aandacht en uzelf kunnen zijn. Een plek om u fijn te voelen, met eigen vertrouwde meubels en ook met uw partner, wanneer u nog samen bent.

Een plek waar we een prettig dagritme bieden en samen een huishouden voeren. Een plek ook waar u zich terug kunt trekken of mee kunt doen op precies de manier die u wenst. En vanzelfsprekend een plek waar we voor u zorgen. Of het nu gaat om lichamelijke gezondheid, de uiterlijke verzorging, vers en kleurrijk eten op het bord of u goed voelen in de omgeving.

We hebben aandacht voor elke bewoner, elke medewerker en elk familielid. En we doen het samen.

bloemen bij saamborgh

Ontstaan

1

2017

In de zomer van 2017 ontstaat Lang Leve Thuis door de samenvoeging van de locaties Villa de la Porte, Villa Verde en 't Nieuwland in Almelo
2

2018

Overname locatie Reedewaard in Almere
3

2019

Overname locatie Sparrenheuvel in Bosch en Duin
4

2020

Lang Leve Thuis neemt ABC Zorgcomfort over met de locaties:
• De Wilgenpas in Westervoort
• Westerstaete in Westervoort
• Rijnzicht in Tolkamer
• Dagbesteding De Dorpsnoot in Loo
• Dagbesteding Het Theehuis in Westervoort
5

2021

Januari 2021: De nieuwe naam Saamborgh wordt geïntroduceerd
6

2021

September 2021: Opening locatie ’t Brewinc Hof in Doetinchem
7

2022

Begin 2022: Opening locatie Almere Buiten

Missie en Visie

Hier staan we voor (missie)

Volop oprechte en liefdevolle aandacht

We organiseren ons werk zo dat we alle tijd hebben om iedere dag opnieuw oprechte aandacht te kunnen geven. Van het inspelen op ieders behoeften tot het bieden van een veilige en gezellige omgeving. Van kleurrijk voedsel op het bord tot schone en gestreken kleding in de kast. Van samen doen tot respect voor ieders privacy. We zorgen ervoor dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg en welzijn bieden aan onze bewoners. Dat leidt tot ontspanning en regelmatig een lach op ieders gezicht.

Hier gaan we voor (visie)

We bieden zorgbehoevende ouderen een huis waar zij zich prettig en veilig voelen. Een huis waar ze zich in alle opzichten thuis kunnen voelen.

Dit betekent dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van bewoners, dat we uitstekende zorg bieden én dat we onze bewoners en hun familie ondersteunen. Het betekent ook dat we samen een veilig en plezierig thuis creëren, een huishouden voeren en een breed scala aan leuke en interessante activiteiten aanbieden; van spelletjes tot het goede gesprek, van samen koken tot werken in de tuin. U mag hier vanzelfsprekend op uzelf zijn, maar u bent nooit écht alleen.

Organisatie

Bestuur

Op 1 juli 2017 hebben Rene Jansen en Gerwin Holland de woonzorgorganisatie opgericht. Samen met operationeel bestuurder Kees-Jan Brouwer vormen zij het bestuur. De gehele zorgkant van de organisatie staat onder leiding van  Kees-Jan Brouwer.

Gerwen Holland Saamborgh

Gerwin Holland

oprichter en bestuurder

Gerwin Holland (1975) heeft een brede achtergrond in de financiële industrie. Hij heeft fiscale en financiële opleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft veel internationale ervaring opgedaan als investeerder in (zorg-) vastgoed en het analyseren van exploitaties en verschillende (zorg-)financieringen. Hij heeft gewerkt als Fiscalist bij PricewaterhouseCoopers in Nederland en Zwitserland en als investeerder bij PGGM. Als laatste was hij de Senior Investment Strategist bij Dream Global.

René Jansen Saamborgh

Rene Jansen

oprichter en bestuurder

Rene Jansen (1978) heeft een brede achtergrond en netwerk in de financiële sector. Hij heeft verschillende financiële- en managementopleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem (HAN). Binnen de bancaire sector heeft hij verschillende functies bekleed binnen het zakelijke en particuliere domein. Deze opgebouwde ervaringen op zowel senior managementlevel alsmede advisering binnen complexe vraagstukken worden gebruikt om Saamborgh aan te sturen.

kees jan brouwer Saamborgh

Kees-Jan Brouwer

operationeel bestuurder

Kees-Jan Brouwer (1969) is een allround manager met veel ervaring in de (particuliere) ouderenzorg; van pionieren tot besturen. Op het snijvlak van strategische en operationele zaken komt hij beste tot zijn recht. Kennis en ervaring hiervoor is opgebouwd in zijn werk als verpleegkundige, manager en directeur. Creatief ondernemen, met de voeten in de klei (hands-on) is voor hem de belangrijke basis van zijn werk. Samen met collega’s, medewerkers en anderen bouwen aan een gezamenlijk doel vanuit bezieling en vertrouwen, dat is zijn stelregel.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de hele organisatie volgens de Zorgbrede Governancecode 2017. De raad is zorgvuldig samengesteld en wordt op gezette tijden bijgepraat over de ontwikkelingen van Saamborgh. Hiervan worden notulen gemaakt en deze zijn beschikbaar. De raad telt op dit moment 3 leden;

Wim Nijkamp – voorzitter

Wim Nijkamp is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder in het onderwijs en de zorg. Wim heeft in een kleine 25 jaar zijn ervaring opgebouwd en daarin een school opgestart voor speciaal onderwijs. Vervolgens heeft Wim RST Zorgverleners (thuiszorg en later ook kraamzorg) uitgebouwd tot een zeer volwassen organisatie en daarbij 4 keer koploper geweest in de benchmark thuiszorg (PwC/Actis). In 2017 is hij gestopt met werken als bestuurder en is actief bij verschillende verenigingen en stichtingen en is de voorzitter van de RvC van Saamborgh.

Hannie Treffers – secretaris

Hannie Treffers houdt zich binnen Saamborgh bezig met de portefeuille kwaliteit en veiligheid. Na haar beroepsopleiding, verpleegkundige, heeft ze diverse jaren in de thuiszorg gewerkt en voortgezet bij een zorgverzekeraar in diverse functies (als laatste was zij manager van de zorgkantoren van Menzis). Vervolgens heeft zij de laatste 9 jaar van bij het kennisinstituut van de langdurige zorg Vilans gewerkt als directeur programmamanagement. Sedert september 2018 is Hannie Treffers vooral actief als toezichthouder in de langdurige zorg en behandelt zij kortdurende advies vraagstukken.

Fennand Pongers – lid

Fennand was lid van de Raad van Commissaris van Carocare BV (Villa de la Porte in Almelo) en is de langst zittende commissaris bij Saamborgh. Hij heeft financiën in zijn portefeuille binnen de Raad van Commissarissen van Saamborgh Fennand is gestart als boekhouder en P&O en is uiteindelijk financieel directeur en medeaandeelhouder geweest bij de Pongers groep. Vervolgens is hij bij verschillende organisaties financieel adviseur en is bezig slecht presterende bedrijven weer gezond te krijgen. Naast zijn rol als secretaris is Fennand ook actief als vrijwilliger/bestuurslid bij de Zonnebloem.