Saamborgh dynamisch

Over ons

Bij Saamborgh staan we iedere dag opnieuw stil bij de dingen die het dagelijks leven tot een mooi leven maken. Bij ons vinden zorgbehoevende ouderen een nieuw (t)huis. Een huis waar het draait om oprechte aandacht en uzelf kunnen zijn. Een plek om u fijn te voelen, met eigen vertrouwde meubels en dat kan ook samen met uw partner. Een plek waar we een prettig dagritme bieden en samen een huishouden voeren. Een plek ook waar u zich terug kunt trekken of mee kunt doen op precies de manier die u wenst. En vanzelfsprekend een plek waar we voor u zorgen. Of het nu gaat om lichamelijke gezondheid, de uiterlijke verzorging, vers en kleurrijk eten op het bord of u goed voelen in de omgeving.

We hebben aandacht voor elke bewoner, elke medewerker en elk familielid.

Saamborgh-Werken-Bij

Hoogtepunten

1

2022

Begin 2022: Opening locatie Almere Buiten
2

2021

September 2021: Opening locatie ’t Brewinc Hof in Doetinchem
3

2021

Januari 2021: De nieuwe naam Saamborgh wordt geïntroduceerd
4

2020

Lang Leve Thuis neemt ABC Zorgcomfort over met de locaties:
• De Wilgenpas in Westervoort
• Westerstaete in Westervoort
• Rijnzicht in Tolkamer
• Dagbesteding De Dorpsnoot in Loo
• Dagbesteding Het Theehuis in Westervoort
5

2019

Overname locatie Sparrenheuvel in Bosch en Duin
6

2018

Overname locatie Reedewaard in Almere
7

2017

In de zomer van 2017 ontstaat Lang Leve Thuis door de samenvoeging van de locaties Villa de la Porte, Villa Verde en 't Nieuwland in Almelo

Missie en Visie

Hier staan we voor (missie)

Goede zorg in de comfort van uw eigen woning

Dit betekent dat we ons werk zo organiseren dat we goede zorg verlenen en onze cliënten oprechte aandacht kunnen geven in de privacy en comfort van hun eigen woning. Onze zorg speelt in op de persoonlijke behoefte van onze cliënten in een veilige en gezellige woonomgeving. We zorgen ervoor dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg en welzijn bieden
aan onze cliënten. Zo kunnen cliënten prettig wonen met thuiszorg én het veilige idee van zorg in de buurt. Dankzij de samenwerking en betrokkenheid van het sociale netwerk van onze cliënten en onze zorgpartners kunnen wij de zorg en dienstverlening bieden die het beste past
bij elke cliënt. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zo gezond en vitaal mogelijk kan (blijven) wonen en leven zoals hij of zij dat graag wil, waar nodig met zorg of ondersteuning.

Hier gaan we voor (visie)

We bieden mensen thuis zorg waardoor ze zich prettig en veilig voelen en langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wij willen dat mensen die ouder worden langer zelfstandig thuis kunnen wonen en een waardevol leven kunnen blijven leiden met hun eigen wensen en voorkeuren.

Hierbij gaan we uit van de drie pijlers autonomie, betrokkenheid en competentie. Naast de drie pijlers leveren wij zorg vanuit het concept van positieve gezondheid, waarbij we niet alleen uit gaan van het behandelen van ziekten en problemen, maar kijken hoe men ondanks deze ziekten en problemen een betekenisvol leven kan leiden.

Organisatie

Op 1 juli 2017 hebben René Jansen en Gerwin Holland is Saamborgh opgericht. Wat in 2017 begon met 3 kleinschalige woonzorglocaties is medio 2022 uitgegroeid tot een organisatie met 9 bestaande locaties en 3 locaties in ontwikkeling. Saamborgh groeit snel en is in 2022 gesplitst in Saamborgh Zorg en Saamborgh Wonen.

Bestuur Saamborgh Zorg
Directeur Zorg Sylvia van de Beeten en Directeur Bedrijfsvoering Richard van Halen vormen samen het bestuur van Saamborgh Zorg.

Directeur Zorg - Sylvia van de Beeten

Sylvia van de Beeten

Directeur Zorg

Sylvia van de Beeten heeft een brede achtergrond in de zorg. Ze is van huis uit verpleegkundige en werkt al ruim 20 jaar in eindverantwoordelijke managementfuncties binnen de ziekenhuiswereld en de ouderenzorg. Sylvia streeft naar een enthousiaste en positieve sfeer waarin iedereen maximaal gefaciliteerd wordt om zijn of haar rol goed uit te kunnen voeren. Ze gaat voor de beste zorg voor de bewoners vanuit betrokkenheid, vertrouwen en respect.

Richard van Halen

Richard van Halen

Directeur Bedrijfsvoering

Richard van Halen is een ervaren projectmanager en leidinggevende binnen de zorg en lokale overheid. Op het snijvlak van strategische en operationele zaken komt hij het beste tot zijn recht. Richard is opgeleid tot bedrijfskundige/organisatiekundige en heeft een brede kijk op dienstverlening en bedrijfsvoering. Samen met collega’s lol hebben in het werk én doelen bereiken vanuit vertrouwen, transparantie en ‘afspraak is afspraak’ is zijn stelregel.

Bestuur Saamborgh Wonen
Saamborgh oprichters René Jansen en Gerwin Holland vormen het bestuur van Saamborgh Wonen.

Gerwen Holland Saamborgh

Gerwin Holland

oprichter en bestuurder

Gerwin Holland heeft een brede achtergrond in de financiële industrie. Hij heeft fiscale en financiële opleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft veel internationale ervaring opgedaan als investeerder in (zorg-) vastgoed en het analyseren van exploitaties en verschillende (zorg-)financieringen. Hij heeft gewerkt als Fiscalist bij PricewaterhouseCoopers in Nederland en Zwitserland en als investeerder bij PGGM. Als laatste was hij de Senior Investment Strategist bij Dream Global.

René Jansen Saamborgh

René Jansen

oprichter en bestuurder

Rene Jansen heeft een brede achtergrond en netwerk in de financiële sector. Hij heeft verschillende financiële- en managementopleidingen gevolgd en is afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem (HAN). Binnen de bancaire sector heeft hij verschillende functies bekleed binnen het zakelijke en particuliere domein. Deze opgebouwde ervaringen op zowel senior managementlevel alsmede advisering binnen complexe vraagstukken worden gebruikt om Saamborgh aan te sturen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de hele organisatie volgens de Zorgbrede Governancecode 2017. De raad is zorgvuldig samengesteld en wordt op gezette tijden bijgepraat over de ontwikkelingen van Saamborgh. Hiervan worden notulen gemaakt en deze zijn beschikbaar. De raad telt op dit moment 3 leden;

Wim Nijkamp – voorzitter

Wim Nijkamp is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder in het onderwijs en de zorg. Wim heeft in een kleine 25 jaar zijn ervaring opgebouwd en daarin een school opgestart voor speciaal onderwijs. Vervolgens heeft Wim RST Zorgverleners (thuiszorg en later ook kraamzorg) uitgebouwd tot een zeer volwassen organisatie en daarbij 4 keer koploper geweest in de benchmark thuiszorg (PwC/Actis). In 2017 is hij gestopt met werken als bestuurder en is actief bij verschillende verenigingen en stichtingen en is de voorzitter van de RvC van Saamborgh.

Hannie Treffers – secretaris

Hannie Treffers houdt zich binnen Saamborgh bezig met de portefeuille kwaliteit en veiligheid. Na haar beroepsopleiding, verpleegkundige, heeft ze diverse jaren in de thuiszorg gewerkt en voortgezet bij een zorgverzekeraar in diverse functies (als laatste was zij manager van de zorgkantoren van Menzis). Vervolgens heeft zij de laatste 9 jaar van bij het kennisinstituut van de langdurige zorg Vilans gewerkt als directeur programmamanagement. Sedert september 2018 is Hannie Treffers vooral actief als toezichthouder in de langdurige zorg en behandelt zij kortdurende advies vraagstukken.

Fennand Pongers – lid

Fennand was lid van de Raad van Commissaris van Carocare BV (Villa de la Porte in Almelo) en is de langst zittende commissaris bij Saamborgh. Hij heeft financiën in zijn portefeuille binnen de Raad van Commissarissen van Saamborgh Fennand is gestart als boekhouder en P&O en is uiteindelijk financieel directeur en medeaandeelhouder geweest bij de Pongers groep. Vervolgens is hij bij verschillende organisaties financieel adviseur en is bezig slecht presterende bedrijven weer gezond te krijgen. Naast zijn rol als secretaris is Fennand ook actief als vrijwilliger/bestuurslid bij de Zonnebloem.