Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk en naar volle tevredenheid van u als bewoner of mantelzorger te geven. Het geven van feedback bevordert de kwaliteit van onze diensten en is de basis om met elkaar in gesprek te blijven. Mocht er, ondanks onze inspanningen om in gesprek te blijven, een klacht ontstaan en u wilt deze kenbaar maken, volgen wij de procedure die u in onderstaande pdf terugvinden:

Saamborgh contact

Officiële klachtenregeling extern

Het doel van onze interne klachtenafhandeling is om de klacht zo snel en zo prettig mogelijk op te lossen voor alle partijen. Toch kan het voorkomen dat de klacht intern niet naar alle tevredenheid opgelost kan worden. In dat geval heeft Saamborgh een onafhankelijk klachtenfunctionaris via Quasir.

Een verzoek tot klachtbemiddeling kan schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de Quasir klachtenfunctionaris via:

Quasir afdeling Klachtenbemiddeling
t.a.v. coördinator abonnementen
Postbus 1021
7940 KA Meppel.
bemiddeling@quasir.nl
06 48 44 55 38

Landelijke geschillen commissie

Is de klacht van dien aard dat het binnen de organisatie en met de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden en u heeft besloten dat uw klacht een geschil is? U kunt zich dan wenden tot De Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website of kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Landelijke Geschillencommissie VV&T
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 – 310 53 10
www.geschillencommissie.nl