Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk en naar volle tevredenheid van u als bewoner of mantelzorger te geven. Het geven van feedback bevordert de kwaliteit van onze diensten en is de basis om met elkaar in gesprek te blijven. Mocht er, ondanks onze inspanningen om in gesprek te blijven, een klacht ontstaan en u wilt deze kenbaar maken, volgen wij de procedure die u in onderstaande pdf terugvinden:

Saamborgh contact

Officiële klachtenregeling extern

Het doel van onze interne klachtenafhandeling is om de klacht zo snel en zo prettig mogelijk op te lossen voor alle partijen. Toch kan het voorkomen dat de klacht intern niet naar alle tevredenheid opgelost kan worden. In dat geval heeft Saamborgh een onafhankelijk klachtenfunctionaris via Quasir.

Een verzoek tot klachtbemiddeling kan schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de Quasir klachtenfunctionaris via:

Quasir afdeling Klachtenbemiddeling
T.a.v. coördinator abonnementen
Postbus 1021
7940 KA  MEPPEL
bemiddeling@quasir.nl
06 48 44 55 38

Landelijke geschillen commissie

Is de klacht van dien aard dat het binnen de organisatie en met de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden en u heeft besloten dat uw klacht een geschil is? U kunt zich dan wenden tot De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de commissie of kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 – 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersonen

Voor klachten over onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd). De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een van de locaties en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn verbonden aan verschillende locaties, hieronder ziet u bij wie u terecht kunt.

Regio Twente

Margreet Rebers
Villa de la Porte (Almelo)

06 – 21 38 51  22
m.rebers@hetlsr.nl

Regio Flevoland

Marijke Meijer
Hoge Haeghe (Almere Buiten) en Reedewaard (Almere Haven)

06 – 36 07 46 48
m.meijer@zorgstem.nl

Regio Arnhem, Betuwe en de Achterhoek

Marjon de Grave
De Wilgenpas en Westerstaete (Westervoort), Rijnzicht (Tolkamer), ‘t Brewinc Hof (Doetinchem), Huize Willibrordus (Ruurlo) en Hof van Waal (Tiel)

06 – 30 48 59 20
marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Meer weten over de Wet zorg en dwang (Wzd)?

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport regelt de Wet zorg en dwang de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Op de website van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd vindt u gedetailleerde informatie over de ondersteuning die zij u kunnen bieden en hoe zij u kunnen begeleiden.