Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Eigen (t)huis

Persoonlijke aandacht, vrijheid en eigen regie. Bewoners bepalen zelf hoe zij leven en met wie zij omgaan en wat ze doen. Mensen richten hun eigen appartement in en kunnen gaan en staan waar zij willen. Ook familieleden en vrienden kunnen komen en gaan wanneer ze willen.

Hoe ouderen hun dagelijks leven bij Saamborgh inrichten, verschilt per persoon. Het zorgteam gaat uit van wat past bij de situatie van de bewoners en hun naasten. Mensen hebben de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen. We kijken heel goed naar de bewoner en geven mensgerichte zorg. Met mensgerichte zorg versterk je iemands gezondheid, veerkracht en gevoel van eigenwaarde.

Men denkt en handelt mee met de veranderende zorgsituatie van mijn vader. Ook deskundigheid wordt op tijd ingebracht. Zorgdossier heel goed op orde. Echt heel fijn en kleinschalig.

Zoon van bewoner

Wonen met zorg nieuwe stijl

Er is veel vraag naar deze nieuwe, persoonlijke manier van wonen en zorg ineen. Voor ouderen die zorg nodig hebben, betekent deze combinatie van kleinschalig wonen en liefdevolle aandacht een baken van rust in een vaak onrustige periode in hun leven. Saamborgh werkt vanuit het principe van de Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op de mensen zelf. Op hun veerkracht. Op wat hun leven betekenisvol maakt. We kijken naar wat iemand nog wel kan en waar hij of zij blij van wordt.’

24 uur Zorg in nabijheid

Kosten

Positieve gezondheid

Welzijn