Skip to main content
Saamborgh dynamisch

Eigen bijdrage Wlz

Voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen. De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van uw financiële situatie.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Vul op de website van het CAK de rekenhulp (2024) in om de hoogte van uw eigen bijdrage te berekenen.

Kies bij de vraag voor Zorg of ondersteuning voor het vakje Ik krijg hulp of zorg thuis. Hier klikt u Ik krijg een volledig pakket thuis aan. Saamborgh levert zorg op basis van het Volledig pakket thuis (vpt).

De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis ontvangt. Maakt u een andere keuze, dan krijgt u een hoger bedrag als eigen bijdrage.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is gekoppeld aan het volledig pakket thuis (vpt).

Eigen bijdrage in 2024

Het CAK heeft bepaald dat uw eigen bijdrage in 2024 minimaal € 200,40 per maand en maximaal € 1.052,20 per maand is. 

Stap voor stap door de eigen bijdrage

Hoe weet het CAK hoeveel eigen bijdrage u moet betalen? We leggen het uit in 5 stappen.

Het zorgkantoor geeft aan het CAK door dat u zorg ontvangt vanuit de Wlz.
U ontvangt van het CAK een startbrief.
Controleer de gegevens in de startbrief.
Het CAK vraagt uw inkomensgegevens en uw vermogen op bij de Belastingdienst.
U krijgt een brief waarin staat hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.

Meer weten over het CAK en de eigen bijdrage?

In het filmpje van het CAK krijgt u uitleg over Wlz-zorg en de eigen bijdrage.