Skip to main content

Sterke samenwerking en belangenbehartiging van onze cliënten

Op 31 mei 2023  is de Medezeggenschapsregeling van de Centrale Cliëntenraad  (CCR) van Saamborgh ondertekend. Dit document legt de basis voor een sterke samenwerking en het behartigen van de belangen van onze cliënten.

Samen met de leden van de Centrale Cliëntenraad: Laetitia Simonis (voorzitter), Andrea Landeweer, Els Bliekendaal en Mathilde Kuiper, zette Directeur Bestuurder Zorg Sylvia van de Beeten als vertegenwoordiger van Saamborgh de handtekening onder het reglement.

Deze ondertekening markeert een nieuwe fase van samenwerking tussen cliënten, hun vertegenwoordigers en het bestuur van Saamborgh op diverse vlakken binnen de organisatie.

Waarom een Cliëntenraad?

Voor een zorginstelling zoals Saamborgh is het hebben van een cliëntenraad een wettelijke verplichting.  Alle zorginstellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht tot het instellen van een cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De cliëntenraad is ervoor dat de belangen van de cliënten, familieleden en de mantelzorgers worden vertegenwoordigd en dat zij kunnen meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.