Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Zorg en welzijn

Wij bieden onze bewoners 24 uur per dag een volledig en breed pakket aan zorg, afgestemd op de geïndiceerde zorgbehoefte. Dementiezorg (PG) en somatische zorg (bijvoorbeeld Parkinson) en de eigen, persoonlijke wensen. Het pakket aan zorg en diensten dat wordt geleverd bestaat uit:

Geïndiceerde zorg

Alles vanaf huishoudelijke zorg tot en met intensieve verpleging en behandeling is bij ons mogelijk. Mocht u nog extra persoonlijke zorg nodig hebben, dan kunnen wij die natuurlijk ook bieden. Alles afgestemd op uw behoefte. Voor een volledig overzicht van de zorg die wij kunnen bieden kunt u contact opnemen met onze Locatie Managers.

Aanvullende zorg

Onder onze aanvullende zorg valt alle zorg die niet onder de WLZ-geïndiceerde zorg valt maar die naar ons oordeel onmisbaar is voor het welbevinden van onze bewoners. Wij hebben een eerste verantwoordelijke verzorgenden en verpleegkundige die alle zorg regelt en wij verzorgen daarnaast ook de niet zorg gerelateerde zaken zoals de zorgaanvragen en alle administratie die dit met zich mee brengt. Overdag werken er professionele beroepskrachten zoals verpleegkundigen / verzorgende IG / helpenden en vrijwilligers. Tevens is er ‘s nachts altijd een gediplomeerde medewerker aanwezig die te alle tijde de veiligheid van bewoners garandeert en indien nodig extra hulp kan inschakelen.

Vast team per locatie

Wij zijn een door het Zorginstituut Nederland erkende organisatie met een vast team van medewerkers per locatie. Een vast vertrouwd gezicht voor onze bewoners is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van de zorg. Door persoonlijke aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers wordt een veilige en vertrouwde leefomgeving gecreëerd voor onze bewoners en familieleden.

De zorgteams van onze huizen bestaan uit helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen en staan onder leiding van een ervaren locatiemanager. De huizen leveren professionele zorg gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit betekent dat er altijd een zorgmedewerker aanwezig is, zowel overdag als in de nacht. Aan iedere bewoner wordt een eerst verantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige toegewezen. Deze is verantwoordelijk voor alle zorginhoudelijke aspecten van één of meerdere bewoners en tevens het eerste aanspreekpunt voor familie. Bij uw eerst verantwoordelijke kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen. De eerste verantwoordelijke verzorgende verzorgt voor onze bewoner alle zorginhoudelijke contacten waaronder die met de huisarts, specialisten, verpleeghuisarts, psycholoog, fysiotherapeut, ziekenhuis en apotheek. De eerste verantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige rapporteert aan de locatiemanager.

Dagbesteding

Op de locaties is er veel aandacht voor een zinvolle dagbesteding. Onze activiteitenbegeleiders zorgen dagelijks voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de behoeften en interesses van onze bewoners individueel of als groep. Hierbij kunt u denken aan sport- en spelactiviteiten, handwerken, koken in een kookgroep, bakactiviteiten, gezelschapsspellen en wandelen. Deelname is geheel vrijblijvend. Uiteraard zijn het vaak de alledaagse dingen, zoals huishoudelijke taken die zorgen voor ritme, structuur en welbevinden voor onze bewoners.

Uitsluitingscriteria

Saamborgh heeft zichzelf als doel gesteld om alle bewoners op een verantwoorde manier zorg en welzijn te bieden. Wij vinden dat iedere bewoner daar recht op heeft. Iedere bewoner moet zich bij ons thuis voelen.

Wanneer er op een gegeven moment tegen de grenzen van de zorg wordt aangelopen en wij naar ons inziens niet meer de kwaliteit van zorg kunnen leveren, gaan wij in gesprek met de bewoner en haar familie of mantelzorger.

Onze uitsluitingscriteria zijn:

  • bepaalde psychiatrische stoornissen
  • agressieproblematiek
  • een verstandelijke beperking