Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Werken bij

Onze medewerkers en vrijwilligers bepalen samen de kracht en de kwaliteit van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk een werkomgeving te creëren waar onze medewerkers en vrijwilligers trots op kunnen zijn. Wij hechten veel waarde aan samenwerken, open communiceren, verantwoordelijkheden daar leggen waar ze het best tot hun recht komen, vertrouwen geven en vertrouwen vragen, mensen serieus nemen, in hun waarde laten en elkaar durven aanspreken op gemaakte afspraken.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de ouderenzorg besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Leren van en met elkaar is een van de belangrijke pijlers en samen zoeken naar de mogelijkheden om jou als individu te ontwikkelen.