Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bewoners. Onze medewerkers zijn zich hiervan bewust en weten hoe om zij om moeten gaan met deze informatie. Omdat de gegevens die wij gebruiken gevoelig van aard kunnen zijn, worden de gegevens van onze bewoners in een beveiligd systeem opgeslagen dat zorgvuldig is uitgekozen.

Saamborgh heeft een privacy-beleid opgesteld waarin staat hoe wij met onze bewoner omgaan. Dit beleid hebben wij kort samengevat en kunt u lezen via deze link. Mocht u meer informatie over ons privacy beleid wensen of een kopie willen  ontvangen van ons privacyreglement kunt u een mail sturen aan info@saamborgh.nl.