Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Duurzaamheid

Bij Saamborgh willen wij op een duurzame manier werken door:

  • onze afvalstromen nog beter te scheiden, waardoor meer afval hergebruikt kan worden.
  • papierverbruik op onze locaties en kantoren zoveel mogelijk te beperken.
  • bij inkoop rekening te houden met milieuvriendelijke labels, het aanhouden van beperkte voorraden en efficiënte en milieuvriendelijke logistieke processen.

Bij renovatie en nieuwbouw is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt door te werken met:

  • duurzame materialen
  • energiezuinige installaties
  • extra isolatie
  • zonnecellen op de daken
  • investeringen in energiebesparende maatregelen

Het energieverbruik is de afgelopen periode flink afgenomen. Voor ons ligt de uitdaging om in de toekomst in te blijven spelen op de kansen die duurzaamheid biedt.