Vacature Lid Raad van Commissarissen

 • HBO/WO

Over deze functie

Saamborgh is een jonge zorgorganisatie met 9 kleinschalige woonzorglocaties en 3 locaties in ontwikkeling, voor ouderen met een zorgvraag. Saamborgh heeft een tweehoofdig bestuur en ongeveer 280 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Doetinchem. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit 3 leden en wil in 2023 uitbreiden naar 5 leden. Derhalve zijn wij op zoek naar

2 leden voor onze Raad van Commissarissen

Er is één vacature voor de opvolging van de commissaris met de portefeuille Financiën en één vacature voor de portefeuille HRM/organisatieontwikkeling. De leden van de RvC nemen deel aan het financiële overleg en het kwaliteitsoverleg.

Onze Missie en Visie, dat waar we als Saamborgh voor staan, hebben we als volgt beschreven:

Goede zorg in het comfort van uw eigen woning

Dit betekent dat we ons werk zo organiseren dat we goede zorg verlenen en onze cliënten oprechte aandacht kunnen geven, in de privacy en comfort van hun eigen woning. Onze zorg speelt in op de persoonlijke behoefte van onze cliënten, in een veilige en gezellige woonomgeving. We zorgen ervoor dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg en welzijn bieden aan onze cliënten.

We bieden mensen thuis zorg waardoor ze zich prettig en veilig voelen en langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wij willen dat mensen die ouder worden langer zelfstandig thuis kunnen wonen en een waardevol leven kunnen blijven leiden, met hun eigen wensen en voorkeuren.

Algemeen profiel

Leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende deskundigheden en kwaliteiten:

 • er is voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Saamborgh in het bijzonder;
 • er is sprake van een brede maatschappelijke binding en zo mogelijk een functioneel (lokaal/regionaal) netwerk;
 • de leden van de Raad van Commissarissen opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch;
 • er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 • van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van  Saamborgh in het bijzonder;
 • de toezichthouder heeft, met inachtneming van de distantie die bij de rol hoort, een goed oog voor de kernprocessen, ongeacht de positie of portefeuille;
 • de leden en voorzitter van de Raad van Commissarissenkunnen voldoende tijd besteden aan hun toezichthoudende werk.

Naast de algemene kwalificaties wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de RvC een aantal meer specifieke vaardigheden en eigenschappen gevraagd:

 • Financiën
  • heeft een opleiding op academisch niveau op het terrein van financiën, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of accountancy;
  • beschikt over ruime ervaring, als eindverantwoordelijke dan wel als extern adviseur op strategisch niveau, op het brede terrein van de (financiële) bedrijfsvoering en bij voorkeur in de gezondheidszorg;
  • heeft relevante kennis van, en ervaring met ict-(bedrijfs)processen, gelet op de uitdagingen waarvoor zorgorganisaties zich op dit terrein in algemene zin gesteld zien;
  • kan deskundig invulling geven aan het voorzitterschap van de auditcommissie vanuit het juiste oog voor de samenhang met de kernprocessen.
 • HRM en deskundigheid op het gebied van organisatieontwikkeling
  • is een ervaren professional op het gebied van HRM, bijvoorbeeld opgedaan als manager, bestuurder of consultant;
  • is een positieve, kritische en open sparringpartner, ziet kansen;
  • brengt focus aan, is resultaatgericht;
  • is organisatie- en omgevingssensitief;
  • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie;
  • heeft een relevante (opleidings)achtergrond in HRM; in de zorgsector of in het bedrijfsleven
  • heeft ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties;
  • beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring.

Wat mag je van ons verwachten?

De RvC vergadert minimaal 4 keer per jaar. Daarnaast staan ontmoetingen met de medezeggenschapsorganen en bezoeken aan locaties op de agenda.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de RvC ontvangen een vergoeding op basis van de WNT-normen/NVTZ-normen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de organisatie, functies, profielen en de portefeuille HRM beleid? Neem dan contact op met Wim Nijkamp: 06-53725131. Vragen over de financiële vacature kan je stellen aan Fennand Pongers: 06-13366576.  

Procedure

Een schriftelijke reactie voorzien van een korte motivatie en cv, gericht aan Saamborgh, ter attentie van de Raad van Commissarissen, zien wij graag per mail tegemoet. De sollicitatietermijn sluit op 4 februari 2023. De gesprekken vinden plaats in februari 2023.

Over Saamborgh

Saamborgh is een woonzorgorganisatie waar ouderen met geheugenproblematiek en/of somatische klachten prettig kunnen wonen en 24 uur per dag goede zorg krijgen.

Ouderen met een zorgvraag vinden bij ons een nieuw thuis. Een huis waar het draait om oprechte aandacht en jezelf kunnen zijn. Waar we elke dag opnieuw stilstaan bij de dingen die het dagelijks leven tot een mooi leven maken. We hebben aandacht voor elke bewoner, elke medewerker en elk familielid. En we doen het samen.