Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Tijdelijk verblijf en logeermogelijkheid

Saamborgh ziet dat mantelzorgers behoefte hebben aan een tijdelijke ontlasting van zorg en begeleiding. Hiervoor bieden wij op sommige locaties een kamer voor logeeropvang voor mensen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie. Zodoende kunnen wij de mantelzorger ondersteuning bieden in de zorg thuis.

Familie en andere betrokkenen bieden wij de gelegenheid om in overleg met de locatiemanager te logeren wanneer dit in het belang is van de te leveren zorg en begeleiding. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan aanwezigheid van familie bij palliatieve zorg en ter ondersteuning van een bewoner bij een onrustige fase. Tijdens deze momenten bieden de woonzorglocaties u een slaapplaats aan op basis van volpension.

De logeeropvangmogelijkheid bestaat uit een eigen kamer op basis van volpension en de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten van het dagprogramma. Eventuele zorg die nodig is zal door onze eigen medewerkers van zorgteam worden geleverd. De locatiemanager kan u hierover informeren.