Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Personeelssamenstelling

Wij zijn een jonge zorgorganisatie met 8 woonzorglocaties en 2 locaties met dagbesteding. Wij hebben transparantie hoog in het vaandel staan en zullen de inhoud van onze personeelssamenstelling op de website publiceren. Onze jonge organisatie is volop in ontwikkeling en zal het aankomende jaar nog verder uitbreiden met 2 nieuwe woonzorglocaties.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn onze visitekaartjes en ons kapitaal. Daarom vinden wij het ook belangrijk om als organisatie zorgvuldig met ons personeel om te gaan en onze nieuwe medewerkers met zorg uit te kiezen. Voor onze bewoners willen we een thuisgevoel creëren waarbij hun wensen en dagelijkse behoeften voorop staan. Zorg en leven “zoals thuis”. In onze visie horen hier medewerkers bij die dagelijks betrokken, dichtbij en gastvrij zijn. Onze medewerkers werken vanuit persoonlijke kracht en met een open communicatie waarbij er feedback geven kan worden en ontvangen. Met elkaar werken we aan een sterk team dat er voor onze bewoners en elkaar is. Hiervoor werken we aan teambuilding en communicatie skills in onze teams.

Wat wij in 2018 hebben gedaan is werken naar een personeelssamenstelling met een vaste kern van gekwalificeerde, betrokken medewerkers en een flexibele schil om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelen. Daarnaast hebben wij in dat jaar locatie Reedewaard in Almere overgenomen, wat ook een instroom van nieuw personeel teweeg bracht. In totaal hebben we exclusief vrijwilligers en stagiaires 51 nieuwe medewerkers in onze organisatie mogen verwelkomen en afscheid genomen van 39 medewerkers, eveneens zonder vrijwilligers en stagiaires.

Instroom 2018
Zorgfuncties Aantal
EVV’er (niveau 3/4) 3
Helpende (niveau 2) 17
Verpleegkundige (niveau 4) 5
Verzorgende IG (niveau 3) 12
Huishoudelijk medewerker 7
Stagiair 23
Locatiemanager 1
Ondersteunende functies Aantal
Administratief medewerkster 2
Welzijnscoördinator 1
HR adviseur 1
Kwaliteitsmedewerker 1
Facilitair medewerker 1
Vrijwilliger 9
Totaal 83

 

Uitstroom 2018
Zorgfuncties Aantal
EVV’er (niveau 3/4) 0
Helpende (niveau 2) 12
Verpleegkundige (niveau 4) 6
Verzorgende IG (niveau 3) 15
Huishoudelijk medewerker 3
Stagiair 14
Locatiemanager 2
Ondersteunende functies Aantal
Administratief medewerkster 1
Welzijncoördinator 0
HR adviseur 0
Kwaliteitsmedewerker 0
Facilitair medewerker 0
Vrijwilliger 1
Totaal 54

 

Personeelssamenstelling op functieniveau (peildatum 31-12-2018):

Zorgfuncties Aantal FTE
EVV’er (niveau 3/4) 5 4,11
Helpende (niveau 2) 15 6,64
Verpleegkundige (niveau 4) 4 1,67
Verzorgende IG (niveau 3) 23 14,28
Huishoudelijk medewerker 10 2,5
Stagiair 10 4,89
Locatiemanager 1 1
Ondersteunende functies Aantal FTE
Administratief medewerkster 1 0,22
Welzijnscoördinator 1 0,56
HR adviseur 1 0,89
Kwaliteitsmedewerker 2 0,67
Facilitair medewerker 3 0,22
Vrijwilliger 8 wisselend
Totaal 84 37,65

 

Verzuim

Ondanks een turbulente periode met vrij veel wisselingen is ons verzuim percentage onder het branche gemiddelde gebleven. Door onze betrokkenheid bij onze medewerkers hebben we korte communicatielijnen met onze medewerkers en is er snel contact over mogelijke andere oplossingen bij dreigend verzuim. Hierbij wordt er gekeken naar bijzonder verlof bij mantelzorgers en moeilijke privé situaties en tijdelijke aanpassingen van de taken als het even niet zo goed lukt.

Verzuimpercentage januari – december 2018:

Verzuim personeel
excl. zwangerschap
2018 2018 branche
Bron:Vernet
Percentage 6.94% 7.12%

 

Opleiden

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waar onze medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en uitdagen. Hiervoor bieden we leerlingen en stagiaires begeleiding en ruimte om het zorgvak en het activiteitenwerk te leren met en van onze professionals. Hierdoor ontstaat een wisselwerking waardoor onze ervaren krachten open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten in hun werkveld door het contact met de leerlingen en andersom leren de leerlingen hun vak in de praktijk.