Saamborgh dynamisch

Coronamaatregelen Saamborgh

Laatste update op 27 april 2022

Saamborgh biedt zorg aan mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Daarom nemen we maatregelen die waar mogelijk onze bewoners beschermen tegen een infectie.

Ondanks dat de maatregelen landelijk zijn afgeschaald is er in Nederland nog steeds sprake van risiconiveau 3 (ernstig), een situatie waarbij we alert moeten zijn op bescherming van kwetsbare groepen zoals onze bewoners.

Saamborgh OMT
Binnen Saamborgh hebben we ook een Outbreak Management Team die de richtlijnen voor onze locaties bepaalt. We werken daarbij ook samen met andere regionale organisaties, zodat de maatregelen goed op elkaar aansluiten.

De maatregelen die Saamborgh neemt zijn erop gericht om het risico zoveel mogelijk te beperken. In al het dagelijks werk zijn medewerkers doordrongen van het belang van (extra) hygiënemaatregelen bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Huidige coronamaatregelen
Vanwege de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en het grote aantal gevaccineerde bewoners op onze locaties heeft het OMT besloten dat het niet langer nodig is om mondneusmaskers te dragen op de locaties. Dit geldt voor zowel bezoekers van de dagbesteding, bezoekers van bewoners, vrijwilligers als medewerkers. Uiteraard blijven de overige hygiëne maatregelen van toepassing.

Een uitzondering hierop is als u klachten heeft, of als een bewoner of uzelf zich veiliger voelt als een mondneusmasker gedragen wordt. In die gevallen draagt u een mondneusmasker als u minder dan 1,5 afstand kunt houden. Mondneusmaskers kunnen bij de entree opgehaald worden als u er geen heeft.

Cliënten/bewoners
Onze cliënten/bewoners hoeven geen mondneusmasker meer te dragen (tenzij er een corona-uitbraak is). De 1,5 meter maatregel geldt niet voor de bewoners in de gezamenlijke ruimte. Diverse redenen heeft ons dit doen besluiten. De bewoners wonen bij een aantal locaties op 1 gezamenlijk adres, hetgeen betekent dat we het kunnen zien als 1 huishouden. Indien de 1,5 meter maatregel wel wordt toegepast voor de bewoners heeft dit consequenties op vele vlakken waarbij de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderd wordt.

Bij corona gerelateerde klachten zal (na toestemming van de bewoner) een PCR-test worden afgenomen door de GGD. De PCR-test kan eventueel op de locatie plaatsvinden als dat nodig is. Uiteraard kunnen onze medewerkers de bewoner ook helpen bij het afnemen van een zelftest als dat gewenst is.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. Bij vragen kunt u terecht bij de locatiemanager.

Het Outbreak Management Team Saamborgh bestaat uit:

  • Specialist Ouderengeneeskunde Louis Hahn
  • Directeur Zorg, Sylvia van de Beeten
  • Kwaliteitscoördinator Joyce Lichteveld
  • Kwaliteitsfunctionaris en Opleidingscoördinator Elly Bosveld
  • Locatiemanager Babs Gabriel
  • Deskundige Infectiepreventie Slingeland Ziekenhuis, Sandra Thöni