Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Coronamaatregelen

Laatste update: 30 september

De besmettingen in ons land nemen snel toe. Daarom heeft het Corona-uitbreekteam van Lang Leve Thuis besloten om mondneusmaskers verplicht te stellen. De afgelopen maanden is gebleken dat het risico op besmetting met het coronavirus minder groot is als er bij contact binnen 1,5 meter mondneusmaskers worden gedragen. Wij nemen daarom deze maatregel om onze bewoners en onze medewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus.

Bewoners
Onze bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.

Bezoekers
Bezoekers in onze locaties zijn verplicht om mondneusmaskers te dragen. De mondneusmaskers zijn verkrijgbaar bij de ingangen van onze locaties.

Medewerkers
Medewerkers met bewonercontact binnen 1,5 meter zijn verplicht mondneusmaskers te dragen. Buiten deze 1,5 meter hebben medewerkers zelf de keuze om een mondneusmasker te dragen. Voor bijeenkomsten  van medewerkers (overleg, scholing, kantoorwerkzaamheden) is de 1.5 meter regel leidend.

Vrijwilligers/externe hulpverleners
Vrijwilligers met bewonercontact binnen 1,5 meter zijn verplicht mondneusmaskers te dragen. Buiten deze 1,5 meter hebben vrijwilligers zelf de keuze om een mondneusmasker te dragen.Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw locatiemanager.

De locaties zijn open voor alle bezoekers
Dit betekent dat er geen vaste bezoekers meer geregistreerd worden. We vragen van u om wel onderling met elkaar af te stemmen dat u met een verantwoord aantal komt zodat de uitvoer van de 1.5 meter regel niet in gevaar komt. Hiervoor gebruiken we het 2 bezoekers/per keer/per dag advies.


1.5 meter is de standaard
Om deze regel te kunnen uitvoeren is bezoek alleen mogelijk in de kamer of op het appartement van uw naaste. U heeft geen toegang tot de huiskamers en de activiteitenruimten omdat daar meerdere bewoners zijn en de 1.5 meter regel niet uitvoerbaar is.

Locatiespecifiek
Almelo en Bosch en Duin:
De tuinen zijn vrij toegankelijk, mits u zich aan de 1.5 meter regel houdt.

Almere: 
Het gebruik van de tuin is niet mogelijk omdat toegang tot de tuin alleen mogelijk is via de activiteitenruimte (De Rede).
In Almere zijn bezoektijden ingesteld om de 1.5 meter zo goed mogelijk te handhaven. Het belangrijkste argument zijn de spitsuren bij het gebruik van de lift door bewoners van en naar de activiteitenruimte. De bezoektijden zijn van 10.00-11.30 en 14.00-16.00 uur. Uiteraard is bezoek buiten deze tijden mogelijk wanneer dit vanuit medisch- en/of zorgoogpunt nodig is. Hiervoor dient dan met de dienstdoend EVV’er/medewerker een telefonische afspraak gemaakt te worden.


Bezoekers melden zich bij de voordeur
We vragen u om geen gebruik te maken van eventuele sleutels of tags die u heeft. U kunt aanbellen zodat een van onze medewerkers de deur voor u opent. Hiermee kunnen we zicht houden op het verloop van het bezoek en kunnen we u of anderen vragen om bijvoorbeeld een ogenblik te wachten wanneer er op dat moment teveel bezoekers aanwezig zijn om de 1.5 meter regel te kunnen uitvoeren.

Locatiespecifiek 
Villa de la Porte:
voor de 2 kamers op de benedenverdieping geldt dat u zich telefonisch kunt melden wanneer u voor de poort aan de achterzijde staat, u kunt daarna gebruikmaken van de achterdeur.


Checkgesprek, bezoekersregistratie en handhygiëne
We gaan ervan uit dat u uw verantwoordelijkheid neemt in het bezoeken van onze bewoners.
Blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij uzelf of uw huisgeno(o)t(en)!
Wees zorgvuldig in uw handhygiëne. Bij binnenkomst dient u gebruik te maken van de desinfectans die voor u klaar staat.

Onze medewerker zal infomeren naar uw gezondheidstoestand en uw naam registreren. Deze registraties zullen we 4 weken bewaren en dan vernietigen. Bij een uitbraak van het corona virus kunnen we deze registratie gebruiken wanneer er besloten wordt tot een ringonderzoek door de GGD (contactenonderzoek).
Bij het vaststellen van een corona-besmetting zal er door het uitbreekteam (directie/Specialist Ouderengeneeskunde/kwaliteitsteam/locatiemanagers) van Lang Leve Thuis besloten kunnen worden tot een gedeeltelijke of een totale stopzetting van de bezoekmogelijkheden. 


Wandelen, familiebezoek etc.
Ook hierbij geldt uiteraard de 1.5 meter regel.
Voorkom bezoek aan drukke winkels of andere plaatsen. Wees bewust van uw verantwoordelijkheid en neem geen risico’s die zorgen voor het ‘binnenbrengen van corona in de locatie’.


Kappers, pedicure, etc.
De locatiemanager zal met deze personen specifieke afspraken maken waarbij de 1.5 meter regel leidend is.

We zien uit naar een goede samenwerking met u.