Skip to main content

Coronamaatregelen Saamborgh vanaf 25 november 2021

Saamborgh neemt maatregelen rondom het Coronavirus.

Saamborgh biedt zorg aan mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Daarom nemen we maatregelen die waar mogelijk ons beschermen tegen een infectie.

We volgen daarbij de algemene richtlijnen vanuit het RIVM. Binnen Saamborgh hebben we ook een Outbreak Management Team die de RIVM richtlijnen vertaalt naar onze locaties. We werken daarbij ook samen met andere regionale organisaties, zodat de maatregelen goed op elkaar aansluiten.

De maatregelen die Saamborgh neemt zijn erop gericht om het risico zoveel mogelijk te beperken. In al het dagelijks werk zijn medewerkers doordrongen van het belang van (extra) hygiënemaatregelen bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Medewerkers
Alle medewerkers in de woonzorglocaties en in de thuiszorg dragen mondneusmaskers. Waar mogelijk wordt ook de 1,5 meter regel door medewerkers weer ingevoerd.

Bezoekers en vrijwilligers
Bezoek mag alleen ontvangen worden in de appartementen. Met bezoekers verblijven in de algemene ruimten en/of huiskamers is helaas momenteel niet mogelijk. We vragen bezoekers en vrijwilligers ook om tijdens het passeren in de algemene ruimten en gangen een mondneusmasker te dragen. In het appartement van de cliënt/bewoner kan, mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt, het mondneusmasker afgedaan worden.

Cliënten/bewoners
Onze cliënten/bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen. De 1,5 meter maatregel geldt niet voor de bewoners in de gezamenlijke ruimte. Diverse redenen heeft ons dit doen besluiten. De bewoners wonen bij een aantal locaties op 1 gezamenlijk adres, hetgeen betekent dat we het kunnen zien als 1 huishouden. Indien de 1,5 meter maatregel wel wordt toegepast voor de bewoners heeft dit consequenties op vele vlakken waarbij de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderd.

Dagbesteding
Voor de bezoekers van de dagbesteding is ook de 1,5 meter weer verplicht gesteld.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. Bij vragen kunt u terecht bij de locatiemanager.

 

Het Outbreak Management Team Saamborgh bestaat uit:

  • Specialist Ouderengeneeskunde Louis Hahn
  • Saamborgh bestuurder Kees-Jan Brouwer
  • Kwaliteitscoördinator Joyce Lichteveld
  • Kwaliteitsfunctionaris en Opleidingscoördinator Elly Bosveld
  • Locatiemanager Babs Gabriel