Skip to main content

Aangepaste Corona maatregelen per 25 september 2021

Bij Saamborgh vinden we een prettige en veilige omgeving voor de bewoners, medewerkers, bezoek, vrijwilligers en andere disciplines belangrijk. Regelmatig komt het Outbreak Management Team Saamborgh samen om de coronamaatregelen te evalueren en indien gepast te wijzigen.

Op 25 september 2021 zijn de Coronamaatregelen voor bewoners, medewerkers en gasten op alle locaties van Saamborgh aangepast. De belangrijkste wijzigingen kunt u hieronder lezen:

 • Medewerkers, vrijwilligers, bezoek en andere disciplines die gevaccineerd zijn, hoeven geen chirurgisch mondneusmasker meer te dragen. Het staat iedereen vrij om op vrijwillige basis een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
 • Iedereen die niet gevaccineerd is (medewerkers, bezoek, vrijwilligers en andere disciplines) moet binnen de 1,5 meter wel een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen. Dit ter voorkoming van verspreiding en om de kans op een eventuele uitbraak klein te houden.
 • De 1,5 meter wordt losgelaten en wordt ‘geef elkaar de ruimte’. Dit betekent dat er per locatie zal worden gekeken hoeveel bezoek er in de huiskamer ontvangen kan worden.
 • Bij klachten dient men zich meteen te laten testen bij de GGD en niet op bezoek te komen. Bij klachten, bijvoorbeeld verkoudheid en een negatief testresultaat, is het verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen totdat men 48 uur klachtenvrij is.
 • Basis maatregelen blijven gehandhaafd (handen wassen, elleboog-niezen, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen).
 • Registratie bij de voordeur blijft verplicht (naam en telefoonnummer). Dit is van belang bij een eventuele uitbraak ten behoeve van bron- en contactonderzoek.
 • Bij activiteiten/bijeenkomsten met grote groepen dient de locatiemanager in te schatten of de ‘veiligheid’ van bewoners geborgd kan worden en maakt hij/zij de keuze tot het wel of niet dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR.

Het Outbreak Management Team Saamborgh bestaat uit:

 • Specialist Ouderengeneeskunde Louis Hahn
 • Saamborgh bestuurder Kees-Jan Brouwer
 • Kwaliteitscoördinator Joyce Lichteveld
 • Kwaliteitsfunctionaris en Opleidingscoördinator Elly Bosveld